Biyoenerji terapisi nasıl uygulanır?

Bir kişinin biyoenerji terapisi alabilmesi için bir tek şeye ihtiyaç vardır: O da kişinin, Biyoenerjistin yardimini içten ve açık şekilde kabul etmesidir.

Terapiye katılan insan isin içine kendi düşünce, alışkanlık ve kabullerini kattığı zaman bilinçaltı kalıpları Biyoenerjist’in çalışmalarına zorluk çıkartmaktadır. Bu yüzden şifayı isteyen açısından; güçlü iyileşme isteği, teslimiyet, olağanüstü çaba ve sürece katilim gerektirmektedir. Aksi halde kendisine yârdim edilmesine müsaade etmeyen bir kişiye kimse ulaşamaz. Bu bakımdan biyoenerji terapisi bir ekip çalışması olarak algılanmalıdır…

Terapi, ihtiyaca göre değişen sayıda yapılan seanslar seklinde yürütülür. Bir seans yaklaşık olarak 35 – 60 dakikadır. Uygun bir çalışma ortamında, biyoenerji yatağı üzerine sırt üstü yatırılan şifa almakta olan kişinin vücudunun seçilmiş merkezleri üzerine, biyoenerjisi avuç içlerinden kişinin vücuduna pozitif enerjiyi pompalar. Bu suretle sistemin balansını bozucu eylem yapmakta olan negatif enerji blokajları bulundukları bölgeden kazınır, dağıtılır ve vücuttan dışarı atılmaları sağlanır. Böylece vücut, tabii ve sağlıklı sistemini yeniden kurar. Bu isleme, vücudun balans ayarının yapılması denir.

Terapi esnasında biyoenerjist bireye, sifinin sürekliliği için zihinsel bedeninin ihtiyacına uygun düşünce modellerini sunar. Tamamen olumlu olan ve sonuç alınmasında vazgeçilmez bir amirlik taşıyan bu düşünce modellerine bireyin yüksek bir bilinçle uyum göstermesi, şifaya kavuşması yolunda mutlaka yerine getirmesi gereken ödevidir.